Hoppa till sidans innehåll

Bidrag


Aktuella bidrag för UV-rugby Sverige

Det finns ett antal bidrag som är aktuella för UV-rugby Sverige som utgår från SSDF. Utöver dessa finns andra bidrag att söka som klubben har direkt access till, ex olika lokala bidrag, LOK, SISU osv.

UVRK önskar med denna sida tydliggöra vilka som är aktuella, tidshorisonter och senaste status. Hör gärna av dig till UVR-kommiten om du saknar någon info, eller om du har tips om vad som denna sida kan kompleteras med.

Notera att sidan inte är riktigt komplett ännu (röd text kommer att kompleteras).

 

Följande bidrag går fortfarande att söka:

Barn och ungdoms stöd: utbildning

Ansökningstid: pågår tills pengarna är slut och sker via UVRK (This is a mailto link)

Tidshorisont: 2021/2022 (dead line på redovisning hur vi skall använda pengarna, är mars 2022 till RF, men medlen kan utnyttjas under hela 2022)

Kort om stödet: SSDF har en pott om 130 000 kr som skall gå till att utbilda instruktörer/ledare/tränare. I första hand mot barn och i andra hand ungdom.

Utdelning av pengar: (återkommer)

Summering och status: Väntar på ansökningar och idéer 

 

Barn och ungdom: Utveckla och öka Barn och ungdomsverksamheten

Ansökningstid: pågår tills pengarna är slut och sker via DK (Dykkommitén) This is a mailto link (lägg gärna This is a mailto link på cc)

Tidshorisont: 2021/2022

Kort om stödet: SSDF har en pott om 600 000 kr. Vissa delar är redan utdelade, men det finns fortfarande pengar kvar att söka. UVRK försöker styra om en del av ansökningarna från Återstartsstödet till detta bidrag.

Utdelning av pengar: (återkommer)

Summering och status: VänAnsökningar har redan inkommit från andra delar av SSDF och UVRK har inte en summering runt dessa. I den mån som vi känner

 

Återstartsstöd:

Ansökningstid: pågår (dock så har UVR redan fått in ansökningar om drygt 600 000 kr och vi har 325 000 kr att fördela)

Tidshorisont: 2021/2022 (ansökningar för 2021 kommer att prioriteras, då SSDF troligtvis kommer att få mer medel senare i år)

Kort om stödet: Syftet med dessa pengar är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter och stödja aktiviteter som får befintliga, nya och tidigare medlemmar att återgå till ett aktivt idrottande. I förbundets återstartsplan har fyra övergripande områden identifierats: 

 • Utbilda och arrangera aktiv verksamhet – vilket kan inkludera utbildning av instruktörer, domare och ledare, ordna träningsläger som att bredda storlek/tyngd på UV-bollar för att underlätta för utövare med olika fysiska förutsättningar
 • Digital marknadsföring – stärka förbundet och klubbarnas position på sociala medier och bättre visualisera verksamheten
 • Havet som arena – vilket kan inkludera olika prova på aktiviteter eller inköp av ”start-kit” för att underlätta introduktionen till apparat eller fridykning
 • Ökad trygghet och sänkta trösklar – riktade insatser för att ge stöd och handledning vid återgång till undervattenssportande

Pengar kan användas till vitt skilda aktiviteter och den gemensamma nämnaren är insatserna ska sträva efter att få igång idrottandet i Sverige igen. Här finns gott om möjlighet för klubbar att få stöd i att genomföra goda idéerl. Kontakta kommittéerna om ni vill veta mer.  

Utdelning av pengar: mot faktura (utlägg enligt ansökan med kvitton). Länk till Återrapportering kommer så snart den är godkänd av SSDF:s styrelse.

Summering och status: Totalt fick SSDF 1.2 MSEK från RF (läs mer om RF:s info runt detta här: återstartsstöd). Dessa medel har delats ut i olika potter till de olika kommittéerna. UVR fick 225’ + 100’, totalt 325’, där 100’ är avsedda för utbildning.

 

UVR har redan fått in ansökningar som totalt täcker mer än 600’, dock ingen, eller kanske en, som kan räknas in under Utbildning, så vi försöker nu styra om de 100’ till att få täcka in annat än utbildningsansökningar. Vi försöker även styra om knappa 100’ av de UVR ansökningar som kommit in till ett annat bidrag, Barn&Ungdom, för att på så sätt frigöra mer medel till UVR:s del av Återstödet.

Förhoppningsvis kommer SSDF få mer i liknande stöd i slutet av året, så i förslaget på utbetalningar av stödet, så har en prio skett av de summor som är sökta för i år. Det finns alltså ett föslag på fördelning framme, men den fördelning bygger på att vi får okej på de omfördelningar som jag önskat, så nu väntar jag bara på okej på dessa, så vi kan börja fördela medel enligt plan. Om vi inte får igenom dessa omfördelnignar, så behöver vi prioritera om.

Lista på godkända ansökningar och kommunikation runt dessa sker så snart vi har fått återkoppling om vi kan styra om medel och ansökningar.

 

Länk från RF runt detta stöd: Återstartsstöd 2021 - Riksidrottsförbundet (rf.se)

 

 

Ansökningstiden är passerad för nedan, men medel gäller 2021-2023 – beronde på bidrag:

Vuxenstöd:

Ansökningstid: avslutad

Tidshorisont: mars 2022. OBS! Notera att vi har fått förlängt med 3 månader!

Kort om stödet: (återkommer)

Utdelning av pengar: mot faktura (utlägg enligt ansökan med kvitton). Länk till Återrapportering kommer så snart den är godkänd av SSDF:s styrelse.

Summering och status: 7st ansökningar kom in om totalt 129 230 kr. Alla ansökningar blev beviljade och en summering av ansökningarna (Slogan, summa och klubb) finner du nedan. Länk till Återrapportering kommer så snart den är godkänd av SSDF:s styrelse.

 1. OPEN Senior Cup UVR, 23 500:- (Polisen)
 2. Uppstartsdag – Stockholm, 23 000:- (Polisen)
 3. Sommarträning - Lund/Skåne, 7 000:- (Eslöv)
 4. Uppstarts- och inspirationsdag Linköping, 20 500:- (Linköping)
 5. SDK Isbjörnarna bredd och damsatsning hösten 2021, 24 650:- (Isbjörnarna)
 6. Separata damträningar Linköping, 10 580:- (Linköping)
 7. Digitalt material till en Regel/Domarkurs, 20 000:- (UVRK/Domargrenen)

Rörelsefonden 2021 (medel från Svenska Spel)

Ansökningstid: Avslutad (1/11 2021)

Tidshorisont: 2022

Kort om stödet: (återkommer)

Utdelning av pengar: oklart när besked kommer om vår ansökan blir beviljad eller ej.

Summering och status: En ansökan är inskickad i samarbete med Bottenskraparna (Gotland), som bygger på att introducera jonglering och studsmatta som träningsform för UV-rugby. Stort tack till Lisa Berg (Bottenskraparna) för hjälp med idéer och ifyllande av ansökningen!

 

 

Intrnationelltstöd:

Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: (återkommer)

Utdelning av pengar: oklart när besked kommer om vår ansökan blir beviljad eller ej.

Summering och status: En ansökan är inskickad för att stödja en resor, kost och logi för en person i CMAS commision.

 

 

Verksamhetsstöd

Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: (återkommer)

Utdelning av pengar: oklart när besked kommer om vi kommer att få någon av våra ansökningar beviljade eller ej.

Summering och status: UVRK har skickat in 2 ansökningar: 1. Medel för en projektledare att åka runt i Sverige och hjälpa klubbar att komma igång med juniorverksamhet. 2. Medel till 2 juniorläger, tänkta att samla hela Sveriges junior. Stort tack till Andre Öberg (Isbjörnarna) och Lisa Berg (Bottenskraparna) för hjälp med idéer och ifyllande av ansökningar!

 

Elistöd X (ja, det heter faktiskt så )
Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: (återkommer)

Utdelning av pengar: oklart när besked kommer om vi kommer att få något stöd eller ej.

Summering och status:

Lite bakgrund: SSDF har för ett antal år sedan fått medel via ”Elitstödet/LL-stödet”. Idagsläget uppfyller vi inte kraven för att få del av dessa medel. Däermot finns nu även ”Elitstöd X” – där man söker via en Elitstödsplan (som vi har skrivit och skickat in) och en separat presentation till RF. ”Elitstöd X baseras alltså på den den Elitplan (länka) som vi har skrivit och den presentation som hölls för RF (UVRK-delen - länka). De 3 främsta områdena som vi söker för är enligt nedan, ingen prio-ordning:

 • Komma igång med träningsläger igen inför NM och EM 2022 (100’)
 • Minska gapet mellan junior och senior (50’ kr)
 • Omvärldsanalys (50’ kr)

 

Verksamhetsstöd (hela SSDSF)

Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: SSDF har lämnat in en Verksamhetsplan för hela förbundet som underlag för det generella verksamhaetsstöd som delas ut till de anslutna förbunden. UVRK har varit med och beskrivit UVR-planer, som sedan har sammanfogats med övriga delar inom förbundet. Du kan läsa UVR del av planen här (länk kommer), och hela SSDF planen (länk kommer).

Utdelning av pengar: sker 4 gånger per år till SSDF.

Summering och status: oklart när besked kommer om hur mycket pengar SSDF får sig tilldelat.

 

 

Senaste  info från RF (från 17/11) angående utbetalningar av RF -stöd:

 • RF/RS kommer att fatta preliminära beslut om ”Verksamhetsstöd Elitidrott”, ”Projektstöd SF Verksamhetsinriktning”, ”Projektstöd SF Internationellt utvecklingsarbete samt uppdragsersättning” helgen 30/11 – 1/12. 2 december kommer dessa stöd att kommuniceras till SF.
 • Vid RF styrelsemötet 16 – 17/1 2022 fastställs sedan ovanstående stöd samt att RS fattar ett beslut om de ”tunga”  bidragen för SSDF generellt, d.v.s. ”Organisationsstöd”, ”Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott” samt ”Verksamhetsstöd Vuxenidrott”. 18/1 kommer dessa stöd att kommuniceras till SF.
Uppdaterad: 20 NOV 2021 23:14
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta Digitalt
110 01 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px