Hoppa till sidans innehåll

Bidrag & RR


Aktuella bidrag för UV-rugby Sverige

Det finns ett antal bidrag som är aktuella för UV-rugby Sverige som utgår från SSDF. Utöver dessa finns andra bidrag att söka som klubben har direkt access till, ex olika lokala bidrag, LOK, SISU osv. SSDF får även i sin tur medel från bl.a. RF för att kunna bedriva verksamheten.

UVRK önskar med denna sida tydliggöra vilka bidrag som är aktuella, tidshorisonter och senaste status. Hör gärna av dig till UVR-kommiten om du saknar någon info, eller om du har tips om vad som denna sida kan kompleteras med.

Notera att sidan inte är riktigt komplett ännu (röd text kommer att kompleteras).

-
Följande bidrag går fortfarande att söka:

Barn och ungdom: Utveckla och öka Barn och ungdomsverksamheten, Prova på verksamhet

Ansökningstid: pågår tills pengarna är slut

Ansökan: via SSDF/DK (Dykkommitén) This is a mailto link (lägg gärna This is a mailto link på cc)

Tidshorisont: 2022

Kort om stödet: SSDF har en pott om ca 700 000 kr. Pengarna skall främst användas till att få igång fler barn och ungdomar inom SSDF:s grenar.

Utdelning av pengar: Betalas ut mot faktura/ifylld reseräkning md kvitton.

Summering och status: Ny medel sköts till för 2022. Ansökningar hanteras vartefter de kommer in.

 

Återstartsstöd:

Ansökningstid: pågår tills pengarna tar slut, eller året (2022) .

Ansökan: sker via de olika kommitéerna

Tidshorisont: 2022

Kort om stödet: Syftet med dessa pengar är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter och stödja aktiviteter som får befintliga, nya och tidigare medlemmar att återgå till ett aktivt idrottande. Pengar kan användas till vitt skilda aktiviteter och den gemensamma nämnaren är insatserna ska sträva efter att få igång idrottandet i Sverige igen. Här finns gott om möjlighet för klubbar att få stöd i att genomföra goda idéerl. Kontakta kommittéerna om ni vill veta mer.  

I förbundets återstartsplan har fyra övergripande områden identifierats: 

 • Utbilda och arrangera aktiv verksamhet – vilket kan inkludera utbildning av instruktörer, domare och ledare, ordna träningsläger som att bredda storlek/tyngd på UV-bollar för att underlätta för utövare med olika fysiska förutsättningar
 • Digital marknadsföring – stärka förbundet och klubbarnas position på sociala medier och bättre visualisera verksamheten
 • Havet som arena – vilket kan inkludera olika prova på aktiviteter eller inköp av ”start-kit” för att underlätta introduktionen till apparat eller fridykning
 • Ökad trygghet och sänkta trösklar – riktade insatser för att ge stöd och handledning vid återgång till undervattenssportande

Utdelning av pengar: mot faktura (utlägg enligt ansökan med kvitton). Länk till Återrapportering kommer så snart den är godkänd av SSDF:s styrelse.

Summering och status: Totalt fick SSDF 1.2 MSEK från RF för 2021 och ytterliggare 1.300 000 kr för 2022. Det kommer troligtvis ytterliggare medel i år. Mer besked vänts i april. Läs mer om RF:s info runt detta här: återstartsstöd. Dessa medel har delats ut i olika potter till de olika kommittéerna. UVR fick i ett första skede 325 000 kr. Länk från RF runt detta stöd: Återstartsstöd 2021 - Riksidrottsförbundet (rf.se).

 

Återstartsstöd – elit:

Ansökningstid: ej aktuell, medlen är fördelade inom tävlingsverksamheten för SSDF.

Ansökan: ej aktuell se ovan

Tidshorisont: 2022

Kort om stödet: SSDF har blivit tilldelade n pott om 200 000 kr för att komma igång med elitverksamheten efter pandemin. Dessa medel har fördelats mellan de 3 tävlingsformerna inom SSDF.

Utdelning av pengar: Enligt budget.

Summering och status: Ny

 

 

Ansökningstiden är passerad för nedan, men medel gäller 2021-2023 – beroende på bidrag:

Vuxenstöd:

Ansökningstid: avslutad

Tidshorisont:  2022. OBS! Notera att vi har fått förlängt hela 2022!

Kort om stödet: främja att vuxenidrotten kommer igång igen i klubbarna.

Utdelning av pengar: via faktura eller reseräkning (utlägg enligt ansökan med kvitton). Mall till Återrapportering utskickad till berörda. Hör av dig till This is a mailto link om du inte har fått den.

Summering och status: 7st ansökningar kom in om totalt 129 230 kr. Alla ansökningar blev beviljade och en summering av ansökningarna (Slogan, summa och klubb) finner du nedan. Länk till Återrapportering kommer så snart den är godkänd av SSDF:s styrelse.

 1. OPEN Senior Cup UVR, 23 500:- (Polisen)
 2. Uppstartsdag – Stockholm, 23 000:- (Polisen)
 3. Sommarträning - Lund/Skåne, 7 000:- (Eslöv)
 4. Uppstarts- och inspirationsdag Linköping, 20 500:- (Linköping)
 5. SDK Isbjörnarna bredd och damsatsning hösten 2021, 24 650:- (Isbjörnarna)
 6. Separata damträningar Linköping, 10 580:- (Linköping)
 7. Digitalt material till en Regel/Domarkurs, 20 000:- (UVRK/Domargrenen)
 8. Stöd för dambredd (5.500kr) (bygger på ej spenderade av slutrapportrade ansökningar enligt ovan)

Internationelltstöd:

Ansökningstid: Avslutad

Ansökan: sker via RF

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: medel gick att söka via RF för att antingen locka fler mästerskap till Sverige, eller att stödja kandidater i intrnationella sammanhang

Utdelning av pengar: Medlen betalas ut uppdelat på 4 gånger per år.

Summering och statusSSDF/UVRK har blivit beviljade 30 000 kr för de områden som vår ansökan tog upp, d.v.s. att stödja och ersätta ex. resor, kost och logi för en person i CMAS commision. Mycket passande när Erika Lindström nu blivit invald i CMAS UWR commission!

 

SSDF:s medel från RF:

Oraganisationstöd (hela SSDF)

Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: SSDF har lämnat in en Verksamhetsplan för hela förbundet som underlag för det generella verksamhaetsstöd som delas ut till de anslutna förbunden. UVRK har varit med och beskrivit UVR-planer, som sedan har sammanfogats med övriga delar inom förbundet. Du kan läsa UVR del av planen som en del av hela SSDF planen (länk).

Utdelning av pengar: sker 4 gånger per år till SSDF.

Summering och status: RF beslutade att tilldela SSDF 2.360.000kr för 2022. Dessa medel står det fritt för SSDF att använda.

 

Rörelsefonden 2022 SSDF:s bidrag (från Svenska Spel)

Ansökningstid: EJ aktuell, medel fördelas inom förbundet

Summering och statusSSDF har blivit tilldelade 80 000kr för 2022.

 

Projektstöd Jämställdhet och Trygg idrott:

Summering och status: Bygger på 2 tidigare projektansökningar som beviljats SSDF av RF. Dessa pengar skulle slutredovisas 2021, men nu pågår ett arbete med att fortsätta denna satsning.

Tillgänglig summa:ca 900 000 kr – hänger dock på om RF beviljar ett fortsatt arbete.

 

 

Ansökningar där inga medel tilldelts UVRK eller UV-rugbyklubbar:

Barn och ungdoms stöd, projekt: utbildning - Ansökningstid: Avslutad och aktuella medel är utdelade. Tyvärr ansökte ingen UV-rugbyklubb.

 

Rörelsefonden 2021 projektmedel (från Svenska Spel)

Ansökningstid: Avslutad (1/11 2021)

Summering och statusTyvärr ingen utdelning på den ansökan som vi skickade in.En ansökan är inskickad i samarbete med Bottenskraparna (Gotland), som bygger på att introducera jonglering och studsmatta som träningsform för UV-rugby. Stort tack till Lisa Berg (Bottenskraparna) för hjälp med idéer och ifyllande av ansökningen!

 

Verksamhetsstöd Barn & Ungdom, projekt

Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: (återkommer)

Utdelning av pengar: Ej aktuellt då vi fick avslag på båda våra ansökningar.

Summering och statusTyvärr fick vi avslag på båda våra ansökningar.

UVRK har skickat in 2 ansökningar: 1. Medel för en projektledare att åka runt i Sverige och hjälpa klubbar att komma igång med juniorverksamhet. 2. Medel till 2 juniorläger, tänkta att samla hela Sveriges junior. Stort tack till Andre Öberg (Isbjörnarna) och Lisa Berg (Bottenskraparna) för hjälp med idéer och ifyllande av ansökningar!

 

Ansökningar där inga medel tilldelats SSDF och då bl.a. UVRK

Elistöd X (ja, det heter faktiskt så )Ansökningstid: Avslutad

Tidshorisont: 2022/23

Kort om stödet: stödja aktiviter för att Sverige skall ta medlajer

Utdelning av pengar: Ej aktuellt då vi fick avslag på vår ansökning

Summering och statusTyvärr fick vi avslag på vår ansökning, med motivationen att vi (UVR) först behöver få till en bredd och börja placera oss bättre på EM och VM.

Lite bakgrund: SSDF har för ett antal år sedan fått medel via ”Elitstödet/LL-stödet”. Idagsläget uppfyller vi inte kraven för att få del av dessa medel. Däermot finns nu även ”Elitstöd X” – där man söker via en Elitstödsplan (som vi har skrivit och skickat in) och en separat presentation till RF. ”Elitstöd X baseras alltså på den den Elitplan (länka) som vi har skrivit och den presentation som hölls för RF (UVRK-delen - länka). De 3 främsta områdena som vi söker för är enligt nedan, ingen prio-ordning:

 • Komma igång med träningsläger igen inför NM och EM 2022 (100’)
 • Minska gapet mellan junior och senior (50’ kr)
 • Omvärldsanalys (50’ kr)
Uppdaterad: 20 NOV 2021 23:14 Skribent: Kajsa Lindman
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px