Gå till innehåll
PARADYKNING

Paradykning

Svenska Sportdykarförbundet har som mål att inkludera och möjliggöra för fler att delta i våra undervattensaktiviteter.

Ett av våra prioriterade områden under 2023 är Paraidrott och däri Paradykning.

För att kunna få bidrag via Paraidrott krävs det att målgruppen har synnedsättning, IF - intellektuell funktionsnedsättning - och/eller en rörelsenedsättning.

 

- Vad är Paraidrott? Parasport är idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Den kännetecknas av gemenskap, glädje och drömmar. Här finns något för alla – oavsett om du är nybörjare, motionär eller vill tävla och satsa mot världstoppen.

- Begreppen Parasport och paraidrott används som samlingsnamn om och av idrotter och idrottsverksamheter som riktar sig till personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Dessa målgrupper är liktydiga med Svenska Parasportförbundets målgrupper.

- Idrott för personer med funktionsnedsättning används som samlingsnamn när RF arbetar med området. De målgrupper som omfattas av begreppet är desamma som finns inom ramen för Svenska Parasportförbundets samt Svenska Dövidrottsförbundets verksamhet. Det vill säga personer med syn-, rörelse- eller intellektuell funktionsnedsättning samt personer med hörselnedsättning.

- Dövidrott är ett samlingsnamn om och av idrotter och idrottsverksamheter som riktar sig till personer med olika former av hörselnedsättningar. Målgruppen är liktydig med Svenska Dövidrottsförbundets målgrupp.

- Men de med NPF då? Varken vi som förbund eller ni föreningar kan anordna aktiviteter/kurser/utbildningar riktade till de personer som ingår i gruppen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och samtidigt bli beviljade bidrag via Paraidrott för just den aktiviteten. NPF ingår i all vår verksamhet och där ska vi kunna anpassa så en individ med NPF även kan delta.

Har du frågor som rör Paraidrott är du välkommen att höra av dig till ansvarig på förbundet via mail: magnus.roslund@ssdf.se

Magnus Roslund

kommittéordförande dykkommittén

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala